ALTERNATIVAN: Tadić lobira za istopolne brakove u kojima će se usvajati deca

Svrgnuti dvomandatni diktator Srbije i lider marginalne Socijaldemokratske stranke Boris Tadić izjavio je da se zalaže da u Srbiji „bude pravno regulisana bračna zajednica osoba istog pola, kao i da tim parovima treba odobriti i usvajanje dece po regulisanoj proceduri“ !

Boris Tadić Svrgnuti

– Moj stav je da pravo te vrste (na bračnu zajednicu) mora biti ispunjeno u Srbiji – rekao je Tadić i dodao da je pravno regulisanje zajednica osoba istog pola ozbiljno „političko, ali i civilizacijsko pitanje“.

Prema njegovim rečima, „civilizacijski gledano“, nije moguće imati realističnu politiku i politiku koja Srbiju pibližava Evropskoj uniji, a suprotstavljati se bračnoj zajednici istoga pola.

– Dakle, to prosto mora da se prihvati. Nezavisno od toga da li je to korisno sa stanovišta evropskih integracija, ovde se radi o elementarnim ljudskim pravima. Dakle, da se omogući ljudima koji imaju međusobne emocije da imaju institucionalnu vezu. Da institucije štite njihov odnos i njihova prava – rekao je bivši diktator Srbije.

Tadić je kazao da je nekoliko puta u vreme svog predsedničkog mandata govorio o tom pitanju, ali da je „sada možda i korigovao“ neke od svojih ranijih stavova kada je reč o usvanju dece u istopolnim zajednicama.

– Ja sam zastupao stanovište da država koja je učesnik u postupku usvajanja deteta verovatno ne bi trebalo da dozvoli usvajanje dece u istopolnim brakovima. To je sada je vrlo kritična tačka u kojoj moramo i politički da donesemo stav da li smo za ili protiv toga. Danas mislim da je više argumenata da se i usvajanje dece može odobriti, po regulisanoj proceduri – istakao je Tadić.

Tadić je rekao da zna da u Srbiji za to ne postoji većina.

– Uloga političara nije uvek da kažu ono što je mišljenje većine. Diskutovao sam o tome i sa svojim kolegama psiholozima. Veoma su različita mišljenja. Nema konačnog stava. Imamo slučajeve da učesnici u bračnoj zajednici koji su dobili pravo usvojenja ne obavljaju u pravom smislu svoju roditeljsku funkciju, iako su različitog pola. To je argument zašto ne bismo dali šansu osobama istog pola da imaju pravo na roditeljstvo – kazao je lider SDS.

On je rekao da je za decu bez roditeljskog staranja koja su smeštena u ustanove najbolje rešeje smeštanje u porodice.

– Tu je problem zato što ne postoji muški i ženski identitet koji obezbedjuje harmoničan psihološki razvoj. Da li je harmoničniji razvoj dece koja žive u sirotištima, nego u ovakvim porodicama, jedan je od predmeta diskusije. Tako da sada ja u ovom razgovoru korigujem svoj stav koji sam rekao pre osam ili devet godina i mislim da ima vše argumenata da se dozvoli i usvajanje dece – zaključio je Tadić.