Intervju: Muhamed Omerović,predsednik „EkoZelenih“ tuzlanskog kantona

Grad Tuzla jedan je od najzagađenijih gradova u BiH, smatraju stručnjaci, grad u kojem je disanje opasno po život. Iako mnogi govore o siromaštvu u Tuzli i BiH nikada nije bilo toliko automobila sa kojima se svakodnevno vozi, sve više i mlađa populacija koja odlazi na fakultete i na posao, a benzin treba i natočiti, auto održavati, platiti registraciju itd…

Muhamed Omerovic

Posljedice nebrige sve su strašnije

Zaista, da li smo toliko siromašni ili bogati pa da i na male udaljenosti idemo automobilima zanemarujući javni prijevoz, bicikle, šetnje da i ne  spominjemo. Sve to ima posljedice a ona najteža je po naš životni prostor, našu životnu sredinu koju na taj način nemilosrdno zagađujemo, posebno zrak.

Ekološki stručnjaci stalno upozoravaju na preventivne mjere koje se moraju poduzimati da bi imali koliko toliko čistu i zdravu ekološku sredinu za zdravlje građana.

Osjeća se da je zima na izmaku a ispod snijega koji se otopio ostalo je svakojakog taloga, dobar posao će sigurno odraditi, ali samo ne može tuzlansko JKP „Komunalac” koje se užurbano priprema za akcije proljetnog čišćenja grada i uklanjanja lišća i drugih nepotrebnih  predmeta sa trotoara i zelenih površina.

Mala riječica Jala koja protiče kroz Tuzlu odraz je naše ekološke kulture i svijesti, prljava, mutna, često neprijatnog mirisa i potencijalni izvor zaraze jer nerijetko, kao na našoj slici psi, koji gradom zastanu da se napiju vode, vjerovatno da ni njima nije jasno da to baš mora biti tako.

Stalno se upozorava da se ne baca ništa u Jalu, pogotovo flaše i drugi otpad ali uzalud.

Edukacija i primjena Zakona

U Tuzli su započele pripreme za obilježavanje Svjetskog dana voda 22. marta i Dana planete zemlje. 22 aprila koje organizuje Ekološki savez „EKO ZELENI“ Tuzlanskog kantona Tuzla.

Muhamed Omerovic 2

– „Zalažemo se aktivno za ekološku edukaciju mladih i za primjenu ekoloških zakona, odnosno radimo na jačanju ekološke svijesti i primjenu ekoloških zakona, za očuvanje zelenih površina i podizanje drvoreda kao pluća (filtera) u cilju poboljšanja kvaliteta životne sredine”, kaže nam predsjednik Ekološkog saveza „EKO ZELENI” Tuzlanskog kantona prof.dr.Muhamed Omerović.

– „U svojim programima zalažemo se za izgradnju zaobilaznice za grad Tuzlu, kako bi se smanjio pritisak motornih vozila i emisija štetnih plinova, te građanima preporučujemo da više koriste kolektivna putovanja na posao, prevoz taxijem, autobusom ili biciklom, ali i uvođenje trolejbuske linije u gradu Tuzli”, ističe prof.Omerović, te pojašnjava:

Šta je Jala nama, rijeka ili otpadni kanal?

– „U Tuzli je potreban biciklistički parking i biciklističke staze. Za rijeku Jalu potrebno je izvršiti izgadnju kolektora za prečišćavanje otpadnih voda, zatim ekološku urbanizaciju sela, potrebno je raditi na postavljanju ekološke infrastrukture u lokalnim zajednicama i pored škola u školskim dvorištima (kontejnere za plasični otpad, papir, plastiku, tečni otpad i drugi), a svakako je veoma važno i više TV emisija emitovati o okolišu. Smatram da iz sredstava ekoloških poreza, treba usmjeravati za ekološko uređenje rijeka, podršku nevladinim ekološkim Udruženjima za ekološke projekte, edukaciju i ozelenjavanje zajednica. Svima nama je poznato da je u rijeci Jali nekada bilo mnogo riba, a sada se ne zna, ili nismo sugurni koji ima status, da li je rijeka ili otpadni kanal, a zato smo odgovorni svi. Mi ekolozi ističemo ekološko pravilo “Rijeke ne treba čuvati od ljudi, nego učiti ljude da vole i poštuju rijeke”, naglašava prof.Omerović, koji ističe:

Ilinčicu moramo zaštititi

– „Ekološki savez „EKO ZELENI“ Tuzlanskog kantona se zalaže za ekološki odgoj, obrazovanje i povećan broj ekoloških sadržaja u školskim programima, od vrtića, do srednjih škola i fakulteta. Zalažemo se da se brdo Ilinčica sa koje se vidi cijeli grad bude zaštićena zona i da se uvede video nadzor nad šumom Ilinčice. Zalažemo se za ekolonizaciju školskog kurikuluma. U našoj porodici se nedovoljno govori o zaštiti okoliša, jer moramo razvijati ekološko ponašanje putem ekoloških navika, s ciljem dobijanja bolje ekološke kulture građana”, naglasio je prof.dr. Muhamed Omerović.

Svakako treba naglasiti da je prof.Omerović izdao preko 10 knjiga, svakako i Osnove ekološke pedagogije, Metode ekološkog odgoja i obrazovanja i druge, u njegovom kabinetu na zidu su  mnoga priznanja, ali i Eko sat, na kojim je 12 ptica koje pjevaju zasebno, „Pozdrav šumi” iz 1921.godine, i poruka „Svi dijelimo isti zrak“ što je moto, jedan od mnogih ekologa grada Tuzle.